Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
18.05.2020, 18:07

GPW Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2019

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do Raportów Bieżących: nr 7/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. i nr 8/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. informuje, że w dniu 18 maja 2020 r. podjął decyzję w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki terminów: 28 lipca 2020 r. jako dnia dywidendy oraz 11 sierpnia 2020 r. jako dnia wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

Inne komunikaty