Trwa ładowanie...

Notowania

SELENAFM: strona spółki
22.05.2020, 18:28

SEL Zmiana terminu publikacji rozszerzonego raportu skonsolidowanego za I kwartał 2020 roku

Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Selena FM S.A (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego raportu skonsolidowanego za I kwartał 2020 r., którego pierwotny termin publikacji wyznaczono na 29 maja 2020 roku.
Publikacja raportu nastąpi w dniu 17 czerwca 2020 roku.

Inne komunikaty