Trwa ładowanie...
bEaeSzLp

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-05-07
SEL Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz skupu akcji własnych
21,60
+1,85
2021-04-30
SEL Rekomendacja Zarządu Selena FM S.A. w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz skupu akcji własnych
22,20
-0,45
2021-04-30
SEL Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 27 maja 2021 roku
22,20
-0,45
2021-04-30
SEL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 27 maja 2021 roku
22,20
-0,45
2021-04-23
SEL Informacja uzupełniająca Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020.
22,90
0,00
2021-04-23
SEL R /: formularz raportu rocznego
22,90
0,00
2021-04-22
SEL Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A..
23,20
-1,29
2021-04-19
SEL Rezygnacja Członka Zarządu Selena FM S.A.
21,90
+0,46
2021-04-09
SEL Zawarcie aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek zagranicznych z Grupy Kapitałowej Selena.
21,00
0,00
2021-02-16
SEL Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
18,30
+0,55
2021-02-16
SEL Rezygnacja Członka Zarządu (Prezesa) Selena FM S.A.
18,30
+0,55
2021-01-21
SEL Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
18,40
0,00
2021-01-14
SEL Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2020 dotyczącego zawarcia przez Emitenta umowy pożyczki z ELIS CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
18,20
-3,57
2020-12-18
SEL Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki z ELIS CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
18,50
-8,65
2020-11-30
SEL Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
17,55
+0,85
2020-11-30
SEL Rezygnacja Członka Zarządu (Wiceprezesa) Selena FM S.A.
17,55
+0,85
2020-11-27
SEL QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15,65
0,00
2020-11-06
SEL Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
14,80
+0,34
2020-10-23
SEL Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
15,35
-2,28
2020-10-09
SEL Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
14,20
-4,58
  • Poprzednia strona
  • z 22
  • Następna strona
bEaeSzLX