Trwa ładowanie...
Notowania
SELENAFM: strona spółki
18.09.2023, 17:11

SEL Rozpoczęcie procesu zawarcia aneksu do umowy o MultiLinię kredytową z Santander Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do RB nr 23/2018 oraz RB 28/2021 Zarząd Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o rozpoczęciu procesu zawierania aneksu do umowy o MultiLinię kredytową z Santander Bank Polska S.A. (dalej: „Umowa”) zmieniającego Umowę w następujący sposób:
1. zwiększenie limitu kredytowego z 14 mln EUR (ok. 64,9 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 18.09.2023 r. 1 EUR = 4,6377 PLN) do 18,5 mln EUR (ok. 85,8 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 18.09.2023 r. 1 EUR = 4,6377 PLN); 2. w zakresie zabezpieczenia: przedmiot zabezpieczeń pozostaje bez zmian; podwyższeniu ulegają sumy zabezpieczeń w związku ze zwiększonym limitem; Selena FM S.A., Selena Industrial Technologies sp. z o.o. oraz Selena S.A. jako przystępujący do długu złożą nowe oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Pozostałe istotne warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu finansowania. O podpisaniu aneksu do Umowy, Spółka poinformuje osobnym raportem bieżącym, po zaistnieniu zdarzenia.

Inne komunikaty