Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SELENAFM: strona spółki
27.02.2024, 16:05

SEL Zawarcie aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do RB nr 15/2019, RB nr 05/2020, RB nr 05/2021, RB nr 07/2022, RB nr 24/2022, RB nr 05/2023 i RB nr 02/2024 Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka)” podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym został podpisany przez wszystkie strony Umowy aneks do Umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A., zawartej w dniu 11.04.2019 r. (dalej: „Umowa”), w celu przedłużenia jej obowiązywania zgodnie z RB nr 02/2024.

Inne komunikaty