Trwa ładowanie...
bEaeQjUB

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów349 217254 332165 810156 153
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 93533 39817 2225 256
Zysk (strata) brutto-68830 52717 76910 673
Zysk (strata) netto70728 11017 7598 273
Przepływy netto-28 8382 2592 64214 311
Przepływy netto z działalności operacyjnej48 16329 675-34 83016 077
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-52 67419 29813 468-5 274
Przepływy netto z działalności finansowej-24 327-46 71424 0043 508
Aktywa razem925 981634 382612 144579 782
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania402 317228 590233 461218 858
Zobowiązania długoterminowe46 91750 43585 40087 492
Zobowiązania krótkoterminowe355 400178 155148 061131 366
Kapitał własny522 792405 792378 683360 924
Kapitał zakładowy1 1421 1421 1421 142
Liczba akcji (tys. szt.)22 834,0022 834,0022 834,0022 834,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)22,8917,7716,5815,81
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,031,230,780,36
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 384 7351 326 4861 227 9711 178 706
Zysk (strata) z działalności operacyjnej127 17663 56252 29543 434
Zysk (strata) brutto95 29356 91237 26316 203
Zysk (strata) netto76 23639 49926 6016 820
Przepływy netto-30 95540 148-7 544-1 804
Przepływy netto z działalności operacyjnej112 294135 94444 527-7 462
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-72 854-28 024-24 85948 795
Przepływy netto z działalności finansowej-70 395-67 772-27 212-43 137
Aktywa razem925 981848 743795 239822 176
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania402 317389 701369 336412 064
Zobowiązania długoterminowe46 917103 234132 67738 345
Zobowiązania krótkoterminowe355 400286 467236 659373 719
Kapitał własny522 792458 315425 346409 622
Kapitał zakładowy1 1421 1421 1421 142
Liczba akcji (tys. szt.)22 834,0022 834,0022 834,0022 834,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)22,8920,0718,6317,94
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,341,731,170,30
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEaeQjVj