Trwa ładowanie...

Notowania

PLE Wznowienie umowy i przeniesienie własności nieruchomości

Zarząd Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2020 z dnia 13 maja 2020 r. informuje o wznowieniu umowy leasingu z uwagi na wypełnienie przez leasingobiorcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy (dostarczenie wymaganych dokumentów finansowych).
Jednocześnie Zarząd informuje o uregulowaniu przez leasingobiorcę wszystkich pozostałych zobowiązań finansowych wynikających z umowy leasingowej na rzecz administratora zastawu - Praetorium Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w kwocie 36.444,75 zł. W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym, z uwagi na spełnienie się wszystkich przesłanek zgodnie z postanowieniami umowy leasingu, Emitent wypełnił zobowiązanie wynikające z umowy i przeniósł na rzecz leasingobiorcy własność przedmiotu umowy leasingu.

Inne komunikaty