Trwa ładowanie...

Notowania

PKOBP: strona spółki
27.05.2020, 17:53

PKO Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2019

Raport nr 21/2020 – Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2019
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank") informuje, że podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku zatrzymanie całości zysku netto osiągniętego przez Bank w latach poprzednich. W odniesieniu do zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku Zarząd rekomenduje przeznaczenie na kapitał rezerwowy kwoty 2 155 113 zł. oraz pozostawienie jako niepodzielonej kwoty 3 832 348 976 zł. Zarząd rekomenduje także pozostawienie wciąż niepodzielonym zysku z lat wcześniejszych w kwocie 1 667 651 024 zł. Rekomendacja zatrzymania zysku osiągniętego przez Bank w latach poprzednich jest spójna z oczekiwaniem Komisji Nadzoru Finansowego przedstawionym w piśmie z 26 marca 2020 r., o którym Bank informował w raporcie nr 14/2020.

Inne komunikaty