Trwa ładowanie...

Notowania

ZUE: strona spółki
18.06.2020, 13:16

ZUE Opinia Rady Nadzorczej Spółki nt. rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. dotyczącego podjęcia przez Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) uchwały w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 3.134.953,79 zł w całości na kapitał zapasowy, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.
Jednocześnie Spółka przypomina, iż ostateczną decyzję w sprawie zysku netto za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A.

Inne komunikaty