Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
24.06.2020, 18:03

GPW Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – informacja uzupełniająca

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., dotyczącego m.in. powołania pana Adama Szyszki oraz Eugeniusza Szumiejki w skład Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”, „GPW”) Spółka informuje, że zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez pana Adama Szyszkę i pana Eugeniusza Szumiejkę nie prowadzą oni w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, obydwaj panowie nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty