Trwa ładowanie...
bDHJOlLp

Notowania

MAK Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2019

Spółka Makarony Polskie SA w oparciu o art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, czyniąc jednocześnie zadość Zasadom Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, podaje do wiadomości publicznej Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok.
Dokument został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 4 z dnia 25 czerwca 2020 roku i zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2019.

Załączniki

Inne komunikaty

bDHJOlLX