Trwa ładowanie...

Notowania

ZUE: strona spółki
3.07.2020, 9:11

ZUE Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2020 r.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 lipca 2020 r. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została przekazana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 20/2020 z dnia 3 lipca 2020 r.
Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego: 1.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2019, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidywane jest w ramach punktu 6 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A., której rozpatrzenie i przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 12 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty