Trwa ładowanie...

Notowania

FIV Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 sierpnia 2020 r. o godz.12:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk s.c. pod adresem: ul. Chmielna 73B lok.10, 00-801 Warszawa.
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: - treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 3.08.2020 r. wraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki, - projekty uchwał, - informację o ogólnej liczbie głosów, - wzór pełnomocnictwa, - formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki

Inne komunikaty