Trwa ładowanie...
bDafHcGd

Notowania

EVEREST: strona spółki
13.07.2020, 8:25

EVE Podsumowanie subskrypcji akcji serii B

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 11/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r., w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz zmiany artykułu 3 Statutu Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

bDafHcGL