Trwa ładowanie...

Notowania

DOMDEV: strona spółki
4.08.2020, 11:03

DOM Propozycja Zarządu dotycząca zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje o przyjęciu w dniu 4 sierpnia 2020 roku uchwały dotyczącej umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich Dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji (dalej „Program VI”).
Zgodnie z postanowieniami proponowanego Programu VI, Pan Marcin Drobek otrzymałby jednorazowo opcje uprawniające do objęcia łącznie 150.000 akcji Dom Development S.A. za cenę w kwocie 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych, zero groszy) za akcję. Realizacja przedmiotowych opcji będzie limitowana do 30.000 akcji w jakimkolwiek okresie 12 kolejnych miesięcy, z tym że opcje niewykorzystane będzie można zrealizować w późniejszym terminie, lecz nie później niż do 31 grudnia 2030 roku. Proponowane przyjęcie Programu VI związane jest ze szczególną rolą Pana Marcina Drobka w organizacji wewnętrznej spółki wykonawczej, tj. Dom Construction Sp. z o.o., która odgrywa bardzo istotną rolę w działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. (dalej „Grupa”) Dom Construction Sp. z o.o. w szybkim tempie osiągnął znaczący udział w strukturze budowanych przez Grupę osiedli mieszkaniowych i oddawanych mieszkań. Dalsze plany inwestycyjne Spółki i Grupy wymagają rozwoju efektywnie działającej firmy generalnego wykonawcy usług budowlanych. Własne generalne wykonawstwo jest jednym z obszarów kluczowych dla przyszłego rozwoju Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. i dalszego wzrostu jej wartości. Podział puli opcji możliwych do zrealizowania w ramach Programu VI na 5 transzy w odstępach 12-miesięcznych ma na celu powiązanie realizowanych działań operacyjnych z długookresową perspektywą rozwoju Grupy oraz Spółki i wzrostu jej wartości dla Akcjonariuszy. Realizacja Programu VI wymaga przyjęcia jego szczegółowych postanowień przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w formie uchwały.

Inne komunikaty