Trwa ładowanie...

Notowania

FOR Podwyższenie kapitału zakładowego w Storm Trident S.A. z siedzibą w Gdyni

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka","FE") informuje, iż w dniu 05.08.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Storm Trident S. A. z siedzibą w Gdańsku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Storm Trident z kwoty 100.000 zł do kwoty 115.000 zł poprzez emisję 150.000 nowych akcji (seria C) o wartości nominalnej 10 groszy każda. Nowe akcje zostaną objęte przez inwestorów indywidualnych za łączną kwotę 300.000 zł.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS Spółka posiadać będzie 36,96% udziałów w kapitale zakładowym Strom Trident S. A. Spółka Storm Trident S. A. realizuje w tej chwili kilka projektów na zlecenie FE. Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty