Trwa ładowanie...
Notowania
GRUPAREC: strona spółki
20.08.2020, 16:53

GRC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 20 sierpnia 2020 r.

Zarząd Spółki Grupa Recykl S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:
Roman Stachowiak, posiadający 85.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 170.000 głosów, stanowiących 8,82 % w ogólnej liczbie głosów oraz 91,89% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Maciej Jasiewicz, posiadający 15.000 akcji imiennych zwykłych, które uprawniają do 15.000 głosów, stanowiących 0,78 % w ogólnej liczbie głosów oraz 8,11% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Inne komunikaty