Trwa ładowanie...

Notowania

HOTBLOK: strona spółki
9.09.2020, 15:33

CAI CARLSON INVESTMENTS S.A. informacja poufna- zarejestrowanie spółki zależnej.

Zarząd spółki CARLSON INVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 września 2020 roku uzyskał informację o zarejestrowaniu pod numerem KRS 0000857090 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego spółki zależnej od Emitenta BLOOM VOYAGES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (REGON: 386862700, NIP: 5252833759), w której Emitent objął 100 % udziałów reprezentujących 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Kapitał zakładowy powołanej w dniu 21 sierpnia 2020 r spółki zależnej wynosi 5 000,00 zł ( słownie pięć tysięcy 0/100).
Przedmiotem działalności spółki BLOOM VOYAGES Sp. z o.o. jest : 79, 11, A, działalność agentów turystycznych, 79, 11, B, działalność pośredników turystycznych, 79, 12, Z, działalność organizatorów turystyki, 79, 90, B, działalność w zakresie informacji turystycznej, 79, 90, A, działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79, 90, C, pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77, 35, Z, wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, 82, 30, Z, działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów. Z uwagi na światową pandemię Covid-19 branża turystyczna niewątpliwie pogrążyła się w kryzysie, którego do tej pory nigdy wcześniej nie doświadczyła. Pewnym jest, iż wiele przedsiębiorstw zajmujących się szeroko rozumianą branżą turystyczną nie wytrzyma kryzysu i będzie zmuszona do zgłoszenia upadłości. Sytuacja taka dotyczy głównie podmiotów zajmujących się turystyką masową. Spółka Bloom Voyages Sp. z o.o. zajmować się będzie turystyką „szytą na miarę”. Oznacza to, iż imprezy przygotowywane będą zgodnie z indywidualnym zapotrzebowanie klienta. Wyjazdy takie charakteryzują się wysokim standardem świadczonych usług i możliwością doboru miejsc wyjazdu korelującego z aktualnym stanem pandemii. Tworzenie takich ofert nie wymusza od organizatora konieczności płacenia wysokich i wczesnych zaliczek do hoteli i przewoźników niwelując w praktyce ryzyko ekonomiczne związane z sytuacjami nadzwyczajnymi takimi jak między innymi pandemie. Biorąc pod uwagę praktycznie zerowe ryzyko związane z przepływem środków finansowych w relacji klient, organizator, kontrahent zagraniczny jak również małe koszty prowadzenia działalności wydaj się, iż jest to idealny moment aby ustawić się na pozycji startowej w oczekiwaniu na ponowny boom branży. Dodatkowym atutem spółki zależnej jest osoba Pani Prezes Aleksandry Blumert, która przez ponad 10 lat pracowała w największych firmach zajmujących się tego rodzaju wyjazdami. Docelowo spółka zależna bazować będzie na programie wspomagający tworzenie ofert turystycznych opartym na module sztucznej inteligencji. Ma to być innowacyjne narzędzie tworzone i rozwijane przez zespół Bloom Voyages Sp. z o.o. mające na celu skrócenie procesu tworzenia imprez turystycznych przez automatyczne dopasowanie preferencji klienta z aktualnymi możliwościami uwzględniającymi czynniki ryzyka takimi jak konflikty polityczne, zdarzenia klimatyczne, sytuacje epidemiologiczne itp. Zgodnie z powyższym Zarząd Carlson Investments S.A uważa, iż biorąc pod uwagę stosunkowo niskie koszty uruchomienia spółki zależnej i jej utrzymania, a z drugiej strony mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie rynku na wyjazdy o charakterze indywidualnym przy wsparciu doświadczonych menadżerów i nowoczesnych narzędzi technologicznych spółka zależna ma olbrzymią szansę szybkiego wzrostu i generowania zysku co może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej Emitenta w przyszłości

Inne komunikaty