Trwa ładowanie...
bDJCKVuJ

Notowania

MAXCOM: strona spółki
22.09.2020, 14:54

MXC Rejestracja zmiany przedmiotu działalności gospodarczej spółki zależnej Emitenta

Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22.09.2020 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany w umowie spółki Maxcom Eco Energy Sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta, w której posiada on 90% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników.
Zmiana umowy spółki Maxcom Eco Energy Sp. z o.o. dotyczyła dodania do przedmiotu działalności spółki zależnej pozostałej działalności wspomagającej usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2020 z dnia 21.08.2020 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 22.09.2020 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

bDJCKVvr