Trwa ładowanie...

Notowania

CORELENS: strona spółki
30.09.2020, 14:53

COR Podpisanie planu połączenia ze spółką Zortrax S.A.

Zarząd spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, Corelens”) w nawiązaniu do (i) raportu ESPI nr 17/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie przeglądu opcji strategicznych, (ii) raportu ESPI nr 20/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie podpisania listu intencyjnego w sprawie połączenia ze spółką Zortrax oraz raportu ESPI nr 27/2020 w sprawie podpisania umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia ze spółka Zortrax S.A. niniejszym informuje o podpisaniu planu połączenia („Plan Połączenia”) ze spółką pod firmą Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Zortrax”).
Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Zortrax na Corelens w zamian za akcje, które Corelens wyda akcjonariuszom Zortrax (łączenie się przez przejęcie) („Emisja Połączeniowa”). Emisja Połączeniowa zostanie dokonana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Corelens. W ramach Emisji Połączeniowej, Corelens wyemituje dla akcjonariuszy Zortrax 111.937.500 (sto jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji Corelens po cenie emisyjnej w wysokości 1,34 PLN (jeden złoty trzydzieści cztery groszy) za jedną akcję Corelens emitowaną w ramach Emisji Połączeniowej. Nadwyżka ceny emisyjnej jeden Akcji Połączeniowej ponad wartość nominalną w wysokości 0,10 PLN zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Corelens. Treść Planu Połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Plan Połączenia będzie także dostępny na stronach internetowych Corelens oraz Zortrax.

Załączniki

Inne komunikaty