Trwa ładowanie...

Notowania

HOTBLOK: strona spółki
13.10.2020, 16:05

CAI CARLSON INVESTMENTS S.A.-czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji.

Na podstawie artykułu 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) Zarząd CARLSON INVESTMENTS z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie (00-125), przy ul. Emilii Plater 49 aprt.1106 w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:30 do 16:30. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. Podstawa prawna: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Inne komunikaty