Trwa ładowanie...

Notowania

EMT Informacja w sprawie częściowego wykupu obligacji serii F

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 października 2020 roku, Spółka dokonała częściowego wykupu obligacji serii F wyemitowanych przez Spółkę, oznaczonych kodem ISIN: PLELMTL00074 („Obligacje serii F”), o emisji których Emitent informował Raportem bieżącym 47/2017 z dnia 16 października 2017 roku.
Częściowy wykup Obligacji serii F został dokonany poprzez redukcję wartości nominalnej każdej Obligacji serii F o 500,00 złotych, tj. z kwoty 1.000,00 zł do kwoty 500,00 zł za jedną obligację. Przedmiotem wykupu było 2.200 sztuk Obligacji serii F, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.200.000,00 złotych. Łączna kwota wykupu wyniosła 1.100.000,00 złotych. Częściowy wykup obligacji został dokonany zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii F. Ponadto w dniu dzisiejszym Spółka dokonała spłaty odsetek od Obligacji serii F za ostatni okres odsetkowy.

Inne komunikaty