Trwa ładowanie...
bDzENgpx

Notowania

DEKPOL: strona spółki
19.10.2020, 13:56

DEK Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2020 roku oraz aktualizacja celów sprzedażowych na rok 2020

Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) przedstawia wstępne informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej DEKPOL w segmencie deweloperskim w III kwartale 2020 roku :
- liczba sprzedanych lokali: 22 wobec 87 lokali sprzedanych w III kwartale 2019 roku (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych). - liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy: 134 lokale wobec 163 lokali rozpoznanych w III kwartale 2019 roku. W okresie trzech kwartałów 2020 roku Grupa zrealizowała sprzedaż na poziomie 75 lokali wobec 314 lokali sprzedanych w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz rozpoznała w wyniku finansowym 571 lokali wobec 372 lokali w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na dzień 30 września 2020 r. łączna liczba lokali oferowanych przez Grupę do sprzedaży wynosiła 194. W okresie trzech kwartałów 2020 roku wydane zostały ostateczne decyzje pozwolenia na użytkowanie: - 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (139 lokali) wchodzących w skład inwestycji "Nowe Rokitki V,VI" w Rokitkach k. Tczewa, sprzedaż w tej inwestycji (w rozumieniu zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) na dzień 30 września 2020 r. sięgała 85%, - zespołu budynków mieszkalnych i usługowych (284 lokale) wchodzących w skład inwestycji "Grano Residence" w Gdańsku, sprzedaż w tej inwestycji na dzień 30 września 2020 r. wynosiła ponad 98%, - 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (157 lokali) wchodzących w skład inwestycji "Foresta" w Gdańsku, sprzedaż w tej inwestycji na dzień 30 września 2020 r. wynosiła ponad 94%, - 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego (42 lokale) wchodzącego w skład inwestycji „Osiedle Zielone III” w Gdańsku, sprzedaż w tej inwestycji na dzień 30 września 2020 wynosiła ponad 76%. Jednocześnie biorąc pod uwagę sytuację związaną z pandemią COVID-19 i wyniki sprzedaży zrealizowane w trzech kwartałach 2020 roku, a także harmonogram przekazań lokali w 2020 roku, posiadane pozwolenia na budowę oraz - w odniesieniu do sprzedaży lokali rozpoznawanej w wyniku finansowymi - podpisane już umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne, Emitent przedstawia aktualizację celów sprzedażowych na rok 2020: - sprzedaż na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych: 150 lokali o wartości rzędu 75 mln zł, - sprzedaż lokali rozpoznawana w wyniku finansowym Grupy: 630 lokali o wartości rzędu 290 mln zł, przy marży brutto ze sprzedaży na poziomie powyżej 20%. Zarząd DEKPOL S.A. zastrzega, że żadne z powyższych twierdzeń odnoszących się do przyszłości nie może być rozumiane ani interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek gwarancji lub zapewnienia przez Spółkę lub podmioty należące do Grupy Kapitałowej, że takie zdarzenia wystąpią, i że określone powyżej cele sprzedażowe zostaną osiągnięte.

Inne komunikaty

bDzENgqf