Trwa ładowanie...

Notowania

CORELENS: strona spółki
19.10.2020, 16:30

COR Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: ustawa o ofercie, Zarząd spółki CORELENS S.A. Spółka, informuje, iż w dniu 19 października 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału ogólnej liczby głosów przekazane zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty