Trwa ładowanie...
bDIPPFnV

Notowania

OPTEAM: strona spółki
27.10.2020, 15:16

OPM Informacja o otrzymaniu komunikatu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych OPTeam S.A.

Zarząd Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie („Emitent”) informuje, że otrzymał w dniu 27.10.2020 r. komunikat od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) w sprawie daty rejestracji akcji OPTeam S.A. na okaziciela, kod ISIN: PLOPTEM00012. Rejestracja dokonana zostanie przez KDPW w dniu 28.10.2020 r. i dotyczy 571.500 szt. akcji Emitenta, zgodnie z decyzją KDPW Nr 1072/2020 z dnia 22.10.2020 r.
Podstawa prawna: § 17 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDIPPFoD