Trwa ładowanie...
bDzoSHYl

Notowania

INCANA: strona spółki
9.11.2020, 11:05

ICA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.12.2020r

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie Zarząd INCANA S.A. z siedzibą w Ścinawie („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 grudnia 2020 r., na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Bartosz Masternak-Notariusz, Robert Bronsztejn-Notariusz, Marcin Bednarski-Notariusz, Iwona Kalinowska-Notariusz spółka cywilna pod adresem: Rynek nr 7, 50-106 Wrocław (Kamienica pod Błękitnym Słońcem, wejście A, IV piętro). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki serii A oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, a także formularz głosowania przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2), oraz 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki

Inne komunikaty

bDzoSHYT