Trwa ładowanie...
bDzoMsxx

Notowania

DEKPOL: strona spółki
16.11.2020, 12:58

DEK Zawarcie z Kallisto 14 Sp. z o.o. przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości w Swarożynie

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku oraz nr 46/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia z Kallisto 14 Sp. z o.o. ("Kupujący", "Zamawiający") przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości ("Umowa Przedwstępna") i umowy o generalne wykonawstwo inwestycji ("Umowa GW") oraz aneksów do ww. umów, Zarząd Dekpol S.A. ("Emitent", "Sprzedający", "Wykonawca") informuje, że w dniu 16 listopada 2020 roku w wykonaniu Umowy Przedwstępnej zawarł z Kupującym przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w Swarożynie o łącznej powierzchni ok. 14,6 ha ("Nieruchomość") oraz prawa do dokumentacji projektowej ("Umowa Przyrzeczona").
Nieruchomość będąca przedmiotem Umowy Przyrzeczonej obejmuje Nieruchomość 1 oraz Nieruchomość 2 (według oznaczenia stosowanego w ww. raportach bieżących) wraz z posadowionym na nich Budynkiem 2 (obiekt magazynowo-biurowy) zrealizowanym w ramach I etapu inwestycji i nakładami poniesionymi przez Emitenta na realizację Budynku 1 (budowa w toku). Zawarcie Umowy Przyrzeczonej kończy realizację I etapu inwestycji. Obecnie strony będą kontynuować współpracę w ramach II etapu inwestycji na podstawie Umowy GW, która w związku z zawarciem Umowy Przyrzeczonej weszła w dniu dzisiejszym w życie i przewiduje kontynuację Budynku 1 oraz realizację Budynku 3, przy czym wykonanie Budynku 3 nie zostało dotychczas wywołane przez Zamawiającego. Cena netto sprzedaży Nieruchomości zabudowanej Budynkiem 2 wraz z nakładami poniesionymi na realizację Budynku 1 (budowa w toku) oraz praw do dokumentacji projektowej wynosi ponad 9% przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r., z czego ponad połowę stanowi wartość ww. nakładów na dotychczas wykonane prace związane z realizacją Budynku 1 na terenie Nieruchomości. Pozostałe prace związane z dalszą realizacją Budynku 1 oraz realizacją Budynku 3, w łącznej wysokości ok. 4% przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r., zostaną rozliczone na podstawie Umowy GW. Zgodnie z zawartym w dniu dzisiejszym aneksem do Umowy GW termin wykonania Budynku 1 został przesunięty na luty 2021 roku (dotychczasowy termin przypadał na listopad 2020 roku). Termin wykonania dla Budynku 3 wynosi 8 miesięcy od poinformowania Wykonawcy o wywołaniu rozpoczęcia realizacji robót dotyczących Budynku 3.

Inne komunikaty

bDzoMsyf