Trwa ładowanie...
bEDtyMlh
Notowania
MAXCOM: strona spółki
23.11.2020, 11:53

MXC Zmiana umowy spółki zależnej Emitenta

Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23.11.2020 r. powziął informację o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Maxcom Eco Energy Sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta, w której posiada on 90% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników, uchwały z dnia 20.11.2020 roku sprawie zmiany umowy spółki.
Zgodnie z treścią w/w uchwały w przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób oświadczenia w imieniu Spółki składa każdy członek Zarządu samodzielnie do czynności nieprzekraczających 200.000 złotych. Do czynności przekraczających 200.000 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Maxcom Eco Energy Sp. z o.o. podjęło uchwały o zmianie funkcji pełnionej dotychczas przez Andrzeja Wilusz z Prezesa Zarządu na Wiceprezesa Zarządu oraz o zmianie funkcji pełnionej dotychczas przez Arkadiusza Wilusz z członka Zarządu na Prezesa Zarządu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 23.11.2020 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

bEDtyMlP