Trwa ładowanie...
bDXQLoYB

Notowania

PBG: strona spółki
18.12.2020, 14:52

PBG Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (piąte)

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki, to jest: ul. Skórzewska 35 Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00, w rekomendowanym terminie do dnia 10 lutego 2021 roku, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów po tej dacie zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych może skutkować rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych z opóźnieniem, tj. po dniu 1 marca 2021 roku.
Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Inne komunikaty

bDXQLoZj