Trwa ładowanie...
bErKehuJ

Notowania

NOVAVIS: strona spółki
22.12.2020, 13:40

NVV Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 grudnia 2020 roku:
1. Novavis Group Spółka Akcyjna - liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 4 780 000 - liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 780 000 - procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 83,97% - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 56,76% 2. Wojciech Grzegorz Żak - liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 516 895 - liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 516 895 - procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 9,08% - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,14% 3. Marshall Nordic Limited - liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 304 602 - liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 304 602 - procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 5,35% - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,62% Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się siedmiu akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 692 498 akcji, które uprawniają do wykonania 5 692 498 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 67,59% kapitału akcyjnego Spółki. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki głosy oddawało siedmiu akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 692 498 akcji, które uprawniają do wykonania 5 692 498 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 67,59% kapitału akcyjnego Spółki.

Inne komunikaty

bErKehvr