Trwa ładowanie...
bErJOGER

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-07-31
NVV Podpisanie Planu Połączenia VOOLT S.A. ze spółkami zależnymi
5,05
0,00
2021-06-29
NVV Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
5,60
+7,32
2021-06-10
NVV Rejestracja akcji serii D i E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
6,90
+2,90
2021-06-08
NVV Sprzedaż udziałów w spółce zależnej
7,20
-1,39
2021-05-31
NVV Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał
7,34
-0,68
2021-03-05
NVV Zawarcie istotnej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis
8,32
-1,68
2021-02-18
NVV Korekta omyłki pisarskiej w Raporcie Bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku
8,20
+9,76
2021-02-18
NVV Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis
8,20
+8,05
2021-01-28
NVV Zamiana akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela
8,22
+0,97
2020-12-22
NVV Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku
6,66
+0,30
2020-11-25
NVV Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał
9,02
-1,33
2020-11-20
NVV Podpisanie Planu Połączenia Novavis S.A. ze spółkami zależnymi
8,50
+4,71
2020-10-30
NVV Złożenie wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka stowarzyszona z Novavis S.A.
7,98
-4,26
2020-10-29
NVV Zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej istotnej dla działalności Novavis S.A.
7,60
+5,00
2020-10-20
NVV Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.
9,46
+15,22
2020-10-09
NVV Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
11,40
-4,82
2020-10-06
NVV Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.
11,80
+10,59
2020-10-05
NVV Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.
11,70
+1,28
2020-10-01
NVV Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
12,00
-2,50
2020-09-18
NVV Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.
13,95
-15,05
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona
bErJOGFz