Trwa ładowanie...
bESiTGcB
Notowania
PATENTUS: strona spółki
23.12.2020, 19:15

PAT Piąte wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Zarząd spółki pod PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji A, B, C – w Spółce w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki – ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych do pracy, w godzinach 8.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce nastąpi każdorazowo za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny Emitent informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Emitenta wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Niniejsze wezwanie jest ostatnim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Inne komunikaty

bESiTGdj