Trwa ładowanie...
bDTrYFqZ

Notowania

PAMAPOL: strona spółki
29.12.2020, 13:42

PMP Zawarcie kolejnych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2020, 22/2020 i 25/2020 dotyczących przetargów nieograniczonych na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020 (Przetargi), organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (KOWR), a także raportu bieżącego nr 27/2020 o podpisaniu umowy na dostawy groszku z marchewką, Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 r. powziął informację o podpisaniu przez KOWR kolejnej umowy na dostawy artykułu spożywczego realizowanego w ramach Przetargów (Umowa).
Na mocy zawartej Umowy Emitent zobowiązał się do dostarczenia w okresie do 31 lipca 2021 r. szynki drobiowej o wymaganiach jakościowych określonych w Umowie, na rzecz organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża. Wartość dostaw objętych treścią Umowy wynosi ok. 32,1 mln zł brutto. Jednocześnie Emitent informuje, że przed podpisaniem Umowy doszło do podpisania z KOWR analogicznej umowy, która miała wartość ok. 9,2 mln zł brutto - na dostawy fasolki po bretońsku. Tym samym łączna wartość umów zawartych z KOWR przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. (WZPOW) w ramach Przetargów wynosi ok. 57,2 mln zł brutto. Warunki realizacji Umowy, stosunek wartości zabezpieczenia wykonania Umowy do jej wartości oraz kary umowne są takie same jak te, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 27/2020.

Inne komunikaty

bDTrYFrH