Trwa ładowanie...
bDUpQhJx

Notowania

ATT Życiorys i oświadczenia nowo powołanej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 01/2021 z dnia 08 stycznia 2021 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, Pani Magdaleny Butrymowicz.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołana Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Magdalena Butrymowicz złożyła oświadczenie, z którego wynika, że jej działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanej Przewodniczącej Rady Nadzorczej, że nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bDUpQhKf