Trwa ładowanie...
bDTpdMXp

Notowania

PRF Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego obligacji PragmaGO o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł

Emitent informuje, że w dniu 15 stycznia 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o zatwierdzeniu prospektu PragmaGO S.A., sporządzonego w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji PragmaGO emitowanych w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł.

Inne komunikaty

bDTpdMXX