Trwa ładowanie...
bDTptLLp

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
20.01.2021, 10:41

PRF Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2021 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki tj. od Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działającego na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PragmaGO S.A. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Pełna treść żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad stanowi załącznik do raportu. W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Załączniki

Inne komunikaty

bDTptLLX