Trwa ładowanie...
bDUqjclN

Notowania

ATT Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021

Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021.
1. Raporty kwartalne: - rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku – 13 maja 2021 roku - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku – 9 listopada 2021 roku 2. Raporty półroczne: - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 9 września 2021 roku 3. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2020 – 31 marca 2021 roku - skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 31 marca 2021 roku. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2020 zostanie przekazane w dniu 31 marca 2021 roku. Spółka jednocześnie oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2020 roku i II kwartał 2021 roku, zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Inne komunikaty

bDUqjcmv