Trwa ładowanie...
Notowania
OPTEAM: strona spółki
26.01.2021, 14:41

OPM Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Zarząd OPTeam S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 roku:
1.Jednostkowe raporty kwartalne: I kwartał 2021 r. – 12 maja 2021 r. III kwartał 2021 r. – 09 listopada 2021 r. 2.Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 09 września 2021 r. 3.Jednostkowy raport roczny za 2020 rok Spółka opublikuje w dniu 03 marca 2021 r. Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie – informacje bieżące i okresowe”), Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za drugi oraz za czwarty kwartał 2021 r. Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia – informacje bieżące i okresowe.

Inne komunikaty