Trwa ładowanie...
bDUFiQid

Notowania

JWCONSTR: strona spółki
26.01.2021, 17:22

JWC Podpisanie listu intencyjnego na sprzedaż nieruchomości Spółki.

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2021 r. Spółka podpisała List Intencyjny („List”) z Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie („Kupujący”) dotyczący ustalenia wstępnych warunków sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Spółki położonej w Warszawie przy ulicy Antoniewskiej 10 oznaczonej numerem 16/1 z obrębu 1-05-07 o powierzchni 1,5763 ha („Nieruchomość”).
Strony ustaliły następujące warunki: Cenę sprzedaży Nieruchomości w wysokości 17.000.000,00 zł netto powiększoną o podatek VAT w stawce obowiązującej; Umowa sprzedaży zostanie zawarta jeżeli badanie due dilligence, które zostanie przeprowadzone przez Kupującego, będzie dla Niego satysfakcjonujące oraz Rada Nadzorcza Kupującego wyrazi zgodę na zakup; Kupujący w terminie 30 dni od daty zawarcia Listu przeprowadzi badanie due dilligence, po przeprowadzeniu którego powiadomi Spółkę o jego wyniku; Spółka w terminie do 7 dni dostarczy Kupującemu posiadane dokumenty oraz informacje do przeprowadzenia badania due dilligence; Spółka przyznała Kupującemu na okres 30 dni wyłączność i zobowiązała się do powstrzymania od wszelkich działań, negocjacji z podmiotami trzecimi w sprawie sprzedaży Nieruchomości. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o zadawalającymi wyniku badana due dilligance Strony przystąpią do działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży nie później niż w terminie 14 dni po upływie terminu na przeprowadzenie due diligance.

Inne komunikaty

bDUFiQiL