Trwa ładowanie...
bDTtCzaZ

Notowania

JSW: strona spółki
9.02.2021, 11:32

JSW Powołanie Prezesa Zarządu JSW S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż 9 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 marca 2021 roku Pani Barbary Piontek na stanowisko Prezesa Zarządu JSW X kadencji.
Pozostałe informacje o Pani Barbarze Piontek, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bDTtCzbH