Trwa ładowanie...
bDSaahGt

Notowania

PRF Zawiadomienie o rozliczeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PragmaGO S.A.

Zarząd Emitenta informuje o powzięciu informacji o rozliczeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2.752.167 akcji PragmaGO S.A. („Spółka”) stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, ogłoszonego dnia 26 listopada 2020 r. przez Polish Enterprise Funds SCA. W wyniku wezwania Polish Enterprise Funds SCA nabył 2.027.336 akcji Spółki.
O treści wezwania Emitent informował w raporcie bieżącym nr 51/2020 z dnia 26.11.2020 r. W wyniku nabycia przez Polish Enterprise Funds SCA akcji Spółki zmienił się podmiot dominujący wobec Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty

bDSaahHb