Trwa ładowanie...
bDRZBvBx

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
15.02.2021, 11:54

PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii L, M, N, O, P, R oraz S, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2021 r.
dla serii L 19 631 362 zł. dla serii M 15 659 547 zł. dla serii N 5 231 836 zł. dla serii O 13 304 666 zł. dla serii P 13 003 661 zł. dla serii R 15 893 014 zł. dla serii S 9 358 921 zł. Łączna wartość zbioru: 92 083 007 zł. Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 58.235.845 zł. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty

bDRZBvCf