Trwa ładowanie...
bDTsdcZh

Notowania

PAMAPOL: strona spółki
18.02.2021, 21:03

PMP Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta, na podstawie § 17 ust. 2 lit. (k) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Emitenta 10.000 nowych udziałów w spółce zależnej – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW), każdy o wartości nominalnej 50 zł. Udziały zostaną objęte za łączną kwotę 2.930.000 zł, tj. 293 zł za każdy udział.
Kapitał zakładowy WZPOW wynosi obecnie 37.230.600 zł i dzieli się na 744.612 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Emitent posiada 723.246 udziałów w kapitale zakładowym WZPOW, co stanowi 97,13% kapitału zakładowego WZPOW i uprawnia do 723.246 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, tj. stanowi 97,13% udziału w ogólnej liczbie głosów. W związku z tym podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Emitenta udziałów stanowi w praktyce podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego WZPOW. Jej formalną realizacją będzie podjęcie stosownej uchwały przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WZPOW zwołane na dzień 4 marca 2021 r. Po objęciu przez Emitenta nowych udziałów kapitał zakładowy WZPOW wynosić będzie 37.730.600 zł, a Emitent posiadać będzie 733.246 udziałów, stanowiących 97,17% kapitału zakładowego, uprawniających do 733.246 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. stanowiących 97,17% udziału w ogólnej liczbie głosów. Ww. dokapitalizowanie WZPOW spowoduje, przy założeniu osiągnięcia pozytywnych wyników finansowych za okres sprawozdawczy od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r., wyeliminowanie obowiązku podejmowania przez Zgromadzenie Wspólników WZPOW uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki wobec wymogu art. 233 Kodeksu spółek handlowych.

Inne komunikaty

bDTsdcZP