Trwa ładowanie...
bDINUYSZ

Notowania

BOWIM: strona spółki
22.02.2021, 15:20

BOW Podpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym i zagranicznym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Zarząd Spółki BOWIM S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22.02.2021 r. powziął informację o podpisaniu z dniem 22.02.2021 r. aneksu do Umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym i zagranicznym z dnia 29.08.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „Bank”).
Zgodnie z zawartym aneksem przyznany Spółce limit finansowania został przedłużony do dnia 15.02.2023 r. z zastrzeżeniem, iż po tej dacie okres ten może być przedłużony przez Bank na wniosek Emitenta. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Niniejszy raport ma związek z następującym raportem Emitenta: - Raport bieżący nr 19/2019 z dnia z 31.05.2019 r.

Inne komunikaty

bDINUYTH