Trwa ładowanie...
bECcxEKZ
Notowania
JSW: strona spółki
23.02.2021, 14:45

JSW Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, że podjął dzisiaj uchwałę w sprawie utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel w wysokości 85,7 mln zł.
Zgodnie z postanowieniami MSR 36 Utrata wartości aktywów została przeprowadzona analiza przesłanek, w wyniku której oceniono, że nie występują nowe przesłanki, które wskazywałyby na możliwość utraty wartości aktywów w segmencie węgiel, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2020. Jednocześnie z uwagi na ujemną wartość odzyskiwalną powstałego z dniem 01.01.2020 roku ośrodka generującego środki pieniężne, tj. Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie-Bzie” („CGU”) i ujęty w I półroczu 2020 roku odpis aktualizujący aktywa CGU oraz przyrost majątku CGU na dzień 31.12.2020 roku, zaszła konieczność utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel. Dokonanie powyższego odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz Grupy Kapitałowej JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową. Ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym JSW i Grupy Kapitałowej JSW za 2020 rok. Spółka informuje, że prezentowana powyżej kwota odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Inne komunikaty

bECcxELH