Trwa ładowanie...
bDTsYZph

Notowania

OPENFIN: strona spółki
25.02.2021, 21:55

OPF WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 LUTEGO 2021 R.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A. zwołanym na dzień 25 lutego2021 r.
1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 5.317.601 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 70,77 % głosów na tym zgromadzeniu i 42,91% w ogólnej liczbie głosów; 2. Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 2.195.974 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 29,23 % głosów na tym zgromadzeniu i 17,72% w ogólnej liczbie głosów; Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 12.392.777, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 12.392.777. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Inne komunikaty

bDTsYZpP