Trwa ładowanie...
bDSfVJWt

Notowania

SFINKS: strona spółki
26.02.2021, 17:39

SFS Złożenie przez Sfinks Polska S.A. wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020 dotyczącego otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Sfinks oraz raportu bieżącego nr 5/2021, w którym Spółka poinformowała o przegłosowaniu przez Zgromadzenie Wierzycieli Sfinks przyjęcia układu, niniejszym informuje w dniu 26.02.2021 r. Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy („Sąd”) wniosek Sfinks o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego („Wniosek”).
Emitent informuje jednocześnie, że pomimo braku uzyskania do chwili sporządzenia niniejszego raportu pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz utrzymujących się ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności restauracyjnej stacjonarnie (lockdown), Sfinks przedłożył do Wniosku, wykaz płatności, dokonanych przez Spółkę po dniu układowym tj. po 1 listopada 2020 r. dotyczący powstałych po tej dacie wymagalnych zobowiązań bezspornych, na okoliczność braku przesłanki negatywnej do zatwierdzenia układu wynikającej z art.165 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Inne komunikaty

bDSfVJXb