Trwa ładowanie...
bEhVBaHV

Notowania

AFHOL: strona spółki
2.03.2021, 8:22

AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – luty 2021 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje
do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za luty 2021 roku. 1) Wymiana walut na platformach online Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lutym 2021 r. wyniosła ok. 259 234 tyś. PLN oraz była wyższa o 155,68 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 500 946 tyś. PLN, co oznacza wzrost o 145,22 % rok do roku. 2) Zlecenia windykacyjne Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lutym 2021 r. wyniosła ok. 75 777 tyś. PLN. Stanowi to wzrost o 138,03 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 122 607 tyś. PLN, co oznacza wzrost o 145,15 % rok do roku. 3) Sfinansowane wierzytelności W lutym 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 937 tyś. PLN oraz była niższa o 59,47 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok. 1 695 tyś. PLN wierzytelności, notując obniżkę o 60,36 % rok do roku. 4) Łączna sprzedaż W lutym 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 75,67 mln EUR i była wyższa o 132,51 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 140,28 mln EUR, co oznacza wzrost o 129,14 % rok do roku. 5) Łączna liczba klientów W lutym 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 5 999. Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za luty 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

bEhVBaID