Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AFHOL: strona spółki
1.03.2024, 15:35

AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – luty 2024 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za luty 2024 roku.
1) Wymiana walut na platformach online Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lutym 2024 r. wyniosła ok. 130,27 mln PLN oraz była niższa o 74,42% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2024 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 251,55 mln PLN, co oznacza spadek o 74,15% rok do roku. 2) Zlecenia windykacyjne Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lutym 2024 r. wyniosła ok. 48,56 mln PLN oraz była niższa o 46,30% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2024 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 87,07 mln PLN, notując spadek o 47,54% rok do roku. 3)Sfinansowane wierzytelności W lutym 2024 r. wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła ok. 0,09 mln PLN oraz była niższa o 89,34% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach bieżącego roku wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła łącznie ok. 0,27 mln PLN, notując spadek o 79,54% rok do roku. 4) Łączna sprzedaż W lutym 2024 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 42,66 mln EUR i była niższa o 70,21% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2024 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 80,80 mln EUR, co oznacza spadek o 70,29% rok do roku. 5) Łączna liczba klientów W lutym 2024 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 643 oraz była wyższa o 2,93% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za luty 2024 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty