Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AFHOL: strona spółki
1.12.2023, 15:25

AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – listopad 2023 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za listopad 2023 roku.
1) Wymiana walut na platformach online Wartość obrotu na platformie wymiany walut w listopadzie 2023 r. wyniosła ok. 127,95 mln PLN oraz była niższa o 76,11% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2023 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 3399,03 mln PLN, co oznacza spadek o 32,76% rok do roku. 2) Zlecenia windykacyjne Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w listopadzie 2023 r. wyniosła ok. 38,98 mln PLN oraz była niższa o 25,00% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2023 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 945,83 mln PLN, notując wzrost o 4,32% rok do roku. 3) Sfinansowane wierzytelności W listopadzie 2023 r. wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła ok. 0,009 mln PLN oraz była niższa o 74,65% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach bieżącego roku wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła łącznie ok. 10,60 mln PLN, notując wzrost o 151,68% rok do roku. 4) Łączna sprzedaż W listopadzie 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 39,82 mln EUR i była niższa o 71,59% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 1038,40 mln EUR, co oznacza spadek o 26,99% rok do roku. 5)Łączna liczba klientów W listopadzie 2023 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 615 oraz była wyższa o 4,41% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za listopad 2023 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty